Når trenger du oss?

Når du sliter med stram eller negativ likviditet, eller at bedriftens gjeldsgrad er blitt en utfordring. Kanskje handler det om behov for operasjonell restrukturering eller å styrke gjennomføringskraften. I slike utfordrende situasjoner vil det ofte være behov for å styrke drivkraft og motivasjon i organisasjonen.

Eiere og styret blir fort utålmodige når ikke alt er på stell, og det er deres oppgave å bli det. Det er ikke et nederlag å hente inn eksterne eksperter som styrker ledergruppen og bidrar til å få bedriften «back in business», mens eksisterende ledelse tar seg av den daglige driften. Tvert i mot – det kan være noe av det smarteste du har gjort – til bedriftens beste. Jo tidligere vi kommer inn, desto større er handlingsrommet og raskere kommer resultatene.

Når det er behov for å realisere eller avvikle forretningsområder som ikke lenger er kjernevirksomhet,  er det ofte hensiktsmessig å la oss ta ansvaret for dette slik at ledelsen kan fokusere på den framtidsrettede virksomheten.

Del