Slik jobber vi

Vår tilnærming er å gå inn i bedriften og jobbe tett med ledelsen. Slik sikrer vi hele veien at eiere, styret, långivere og leverandører får tillit til at prosessen går riktig vei.

I Recore bidrar vi med å reetablere et godt forhold til finansinstitusjoner og samarbeidspartnere. Vi har gjort det før, og er godt kjent i miljøene som løsningsorienterte og objektive bidragsytere. Som ekstern ressurs uten historiske bindinger er vi uhildet, uten forutinntatte holdninger, og kan være gode brobyggere.

Vi jobber som en integrert del av din bedrift og bidrar i daglig drift – vi sitter ikke på egne kontorer og teoretiserer. Når løsningene er identifisert er jobben bare halvgjort, for vi gir oss ikke før vi har sikret full implementering og sett at løsningen gir ønsket resultat.

Del