Recores historie

Recore ble etablert 12. september 2012 av Leif Chr. Salomonsen og Runar Nilsen. Målet med Recore er å tilby restruktureringsledelse, samt håndtering av forretningsområder som ikke lenger ansees som kjernevirksomhet. Dette er egne fagområder, som få andre i Norden tilbyr tjenester innenfor.

Recore arbeider sammen med oppdragsgiver som en integrert del av eksisterende ledelse og bidrar med operativ og finansiell restruktureringskompetanse basert på lang erfaring. Dette er en helt annen metodikk enn en mer analysebasert utenfra-inn tilnærming, og skiller seg fra de etablerte konsulentmiljøene og tradisjonell interimledelse.

Fra lanseringen har det gått slag i slag med mange spennende og krevende oppdrag i ulike bransjer, både i Norge, Sverige og en rekke andre land.

I 2016 kom Annette Malm Justad inn som partner. Annette ble kjent med Recore da hun som styreleder hos en kunde arbeidet tett med Recore i en større restrukturering av dette selskapet. Med henne ble Recore tilført ytterligere bransjeerfaring fra bl.a. shipping og industri.

Recore har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, som gir en fleksibel organisasjon og kan derfor bemanne prosjekter tilpasset kundens behov.

Recore passerer i 2022 ti spennende år, og ser fram til fortsatt å kunne bistå nordiske bedrifter, internasjonale eiere og banker/obligasjonseiere med å øke sine verdier i krevende situasjoner.

I 2022 fratrådte Leif Chr. Salomonsen som partner i selskapet.

Del