Erfaring

Recores kjernekompetanse er operativ og finansiell ledelse i krevende situasjoner, på tvers av bransjer og landegrenser der store verdier er i spill.

Erfaringsmessig fungerer Recores tjenester best for mellomstore og store virksomheter, gjerne med internasjonal virksomhet. Vi har bistått eiere, långivere, styrer og ledelse i både private og børsnoterte selskaper, selskaper med betydelig statlig eierskap og familieeide selskap. Vi opplever spesielt at ved bistand til internasjonale eiere/långivere er lokal språk- og kulturforståelse i tillegg til restruktureringskompetanse viktig.

Recores konsept er bransjeuavhengig, men partnernes samlede erfaring dekker et stort spekter av bransjer, som olje&gass, shipping, gruvevirksomhet, entreprenørvirksomhet, metallbearbeidende industri, IKT/telekommunikasjon, hotell/servering/drikkevarer og handel/distribusjon.

Rollene Recore påtar seg er situasjonsbetinget, og partnerne har vært bl.a. styreleder/styremedlem, Chief Restructuring Officer (CRO), Restruktureringsprosjektleder, og innehatt interimposisjoner i endringsprosesser som CEO og CFO.

Fellestrekk for våre oppdrag:

  • finansielle utfordringer er ofte symptomer på at det er behov for operasjonell restrukturering
  • utfordrende situasjoner løses best med ekstra ressurser som har gjort dette gang på gang
  • jo tidligere man erkjenner behov for hjelp, jo større er sjansen for å lykkes.

Ett av Recores mottoer er: «Det er forskjell på å ha lest om krigen og vært i den». I Recore har alle følt utfordringene på kroppen, og vet hva det krever av besluttsomhet, vilje og lange dager for å iverksette nødvendige  tiltak raskt – en erfaring man ikke kan lese seg til.

Del