CRO og endringsledelse

Restruktureringsledelse er en spesialistkompetanse. I forbindelse med restrukturering av virksomheten, blir Recores oppgave ofte å ta rollen som CRO – Chief Restructuring Officer, og være ledelsens prosjektleder for restruktureringsarbeidet.

Som CRO jobber vi først og fremst med den finansielle og operasjonelle restruktureringen, i tett dialog med CEO og CFO. Å gjennomføre dette krever bred ledelses- og restruktureringserfaring – noe alle i Recore besitter.

CROs ansvarsområder vil ofte inkludere:

  • Sikre nødvendig likviditet for å unngå eller komme ut av en krise
  • Utarbeide en kortsiktig og langsiktig forretningsplan med troverdige forutsetninger
  • Lede gjennomføring av restruktureringsarbeidet
  • Lede kreditorforhandlinger og sikre fortsatt godt samarbeid
  • Delta i eventuelle salgstransaksjoner
  • Identifisere løsninger i arbeidet med å finne ordninger med usikrede kreditorer
  • Bidra til å etablere langsiktige løsninger for finansiering (gjeld og egenkapital)
Del