Lansering av Norsk anbefaling for restruktureringsprosesser – 18. april 2018

Lansering av Norsk anbefaling for restruktureringsprosesser – 18. april 2018 5. april 2018

Nå nærmer det seg lanseringen av «Norsk anbefaling for restruktureringsprosesser». Dette høres kanskje ikke så veldig sexy ut, men vi som har arbeidet frem dokumentet tror en veiledning (Code of Conduct) vil være et positivt bidrag til bedre restruktureringer. Dette fordi restrukturering av selskaper med operasjonelle og økonomiske problemer er krevende for alle involverte parter. Store verdier står på spill. Arbeidsplasser og kundeforhold står i fare. Hver situasjon er spesiell, men det er også mange likhetstrekk.

Anbefalingen er utviklet av en gruppe fagpersoner med praktisk erfaring fra slike situasjoner. Den er ment å veilede selskapets styre og ledelse i arbeidet med å reetablere et operasjonelt og finansielt fundament for videre lønnsom drift av virksomheten.

Norsk Restruktureringsforum (NRF) er p.t. en ideell prosjektgruppe bestående av Aage Figenschou; Espen Lund, DNB; Geir Arne Drangeid, First House; Helge A. Østvold, BHL; Jo Rodin, Thommessen; Kristoffer Hegdahl, Thommessen; Lars Tronsgaard, Folketrygdfondet; Leif Chr. Salomonsen, Recore; Leif H. Spørck, DNB; Peter C. Bugge Hjort, BAHR; Richard Sjøqvist, BAHR og Siv Sandvik, Schjødt.

Vi kombinerer lanseringen med et mini-seminar 18. april mellom kl. 8:15 – 10:30 hos BAHR på Tjuvholmen (lett servering). Invitasjon med program er vedlagt.

Vi håper du har anledning til å delta – forhåpentligvis nyttig for deg og hyggelig for oss.

Les mer og meld deg på her.

Del