Recore får bedriften din ”back in business”!

Recore består av erfarne toppledere, som kan bidra med spesialistkompetanse for styrer, finansinstitusjoner og ledelse. Vi skiller oss fra andre ved at vi går aktivt inn i selskapet, har en hands-on tilnærming og sikrer at nødvendige planer utarbeides, iverksettes og gjennomføres. Dette gjør vi i tett samarbeid med styre, CEO og CFO, eller som interimledere.

Vi bidrar til å løse utfordringer, skape verdier og redde arbeidsplasser. Vår styrke er å hjelpe virksomheten din trygt gjennom vanskelig farvann. Vår ambisjon er at ledelsen skal oppleve oss som sin pågående og løsningsorienterte høyre hånd, som først og fremst leverer håndfaste resultater – ikke rapporter.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende møte!

CRO og endringsledelse

Restruktureringsledelse er en spesialistkompetanse. I forbindelse med restrukturering av virksomheten, blir Recores oppgave ofte å ta rollen som CRO – Chief Restructuring Officer, og være ledelsens prosjektleder for restruktureringsarbeidet.

Les mer

Når trenger du oss?

Det er ikke et nederlag å hente inn eksterne eksperter som styrker ledergruppen og bidrar til å få bedriften «back in business», mens eksisterende ledelse tar seg av den daglige driften. Tvert i mot – det kan være noe av det smarteste du har gjort.

Les mer

Slik jobber vi

Vi jobber som en integrert del av din bedrift og bidrar i daglig drift – vi sitter ikke på egne kontorer og teoretiserer. Når løsningene er identifisert er jobben bare halvgjort, for vi gir oss ikke før vi har sikret full implementering og sett at løsningen gir ønsket resultat.

Les mer

Recores fem steg for vellykket restrukturering

Vi har gjort det før

Recores kjernekompetanse er operativ og finansiell ledelse i krevende situasjoner, på tvers av bransjer, selskapstyper og landegrenser, der store verdier er i spill.
 

Hvem vi er

Recore består av erfarne ledere som har arbeidet med krevende omstillings- og restruktureringsoppgaver i mange år. Vi har en fleksibel organisasjon og setter sammen team etter kundens behov.

Del